Decidim La Pobla 2024

LA VOTACIÓN HA FINALIZADO

Fases del proceso

Difusió del projecte
Presentació de propostes
Valoració dels tècnics
Publicació i campanya
Votació
Realització de la proposta

DECIDIM LA POBLA és un procés que es consolida en la nostra localitat, entrem en la VII Edició, on pretenem que tornen a identificar les prioritats per a la Pobla i de­terminar certs projectes al pressupost de 2024 (fins a 50.000€).

Després d’haver passat per les diferents fases del procés, us presentem 31 propostes per po­der votar les 3 que preferisquen. Cal recordar que si després d’informar-se de totes les possibles actuacions no està d’acord amb cap d’aquestes, podrà votar “No, preferisc destinar els diners a altres partides”, convertint-se finalment en 32 opcions.

Des del 19 de juny i fins el 7 de juliol de 2023 han de votar fins a 3 de les 32 propostes que a continuació els presentem, excepte si elegeixen l’opció 38, en tal cas sols podran triar aquesta.

Qui pot votar? Majors de 16 anys a data 31 de maig de 2023, empadronats a la Pobla Llarga dins d’aquest període.

Com votar? Depositant aquesta papereta a la Biblioteca Municipal, a l’Ajuntament o per mitjans electrònics a la web.

Imagen;

Calendario