Decidim La Pobla 2025

Fases del proceso

Difusió del projecte
Presentació de propostes
Valoració dels tècnics
Publicitat i campanya
Votació
Anunci de resultats

DECIDIM LA POBLA és un procés que es consolida en la nostra localitat, on pretenem que tornen a identificar les prioritats per a la Pobla i de­terminar certs projectes al pressupost de 2025

DECIDIM LA POBLA és un procés que es consolida en la nostra localitat, on pretenem que tornen a identificar les prioritats per a la Pobla i de­terminar certs projectes al pressupost de 2025.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, dins l’àrea d’acció cultural i altres polítiques per a les persones, convoca un mecanisme de participació ciutadana que pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinats projectes d’inversió del pressupost municipal de 2025. A través d’aquesta eina participativa, una part dels fons destinats a les inversions, en concret 50.000€ com a màxim, es destinarà a realitzar propostes que presenten els veïns i veïnes de la ciutat.

Pots indicar propostes d’inversió per a millorar la Pobla Llarga. Una inversió és bàsicament tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir.

Com a novetat es podran incloure projectes de caràcter social, mediambiental i dinamitzadors de la ciutadania.

Termini de propostes de l’1 de febrer fins a 21 de març de 2024.

Per a presentar la teua proposta deuràs facilitar-nos la següent informació per a comprovar que totes les dades són correctes:

  1. Nom complet
  2. DNI
  3. Telèfon de contacte
  4. Direcció
  5. Nom de la proposta
  6. Descripció de la proposta

Per a més informació consulta la normativa de proces Decidim a la web municipal.

Imagen;

Calendario